Gebed
In gesprek met GodStappen voor het bidden
Leven met God draait om vertrouwen en de manier waarop mensen hun vertrouwen op Hem stellen kan heel erg verschillen. Desondanks zijn er een aantal duidelijke stappen die je kunt nemen:

Stap 1: Het spijt me
Begin met te vragen of God je wil vergeven. Begin op te sommen de dingen waar je spijt van hebt, de verkeerde keuzes die nu in je opkomen. Noem ze bij naam, geef toe dat deze gedachten / keuzes / daden verkeerd waren. Spreek uit dat je je van deze dingen afkeert en jij je richt op Jezus Christus als jouw verlosser.
Dit is wat de bijbel bedoelt met 'berouw hebben'.

Stap 2: Dank u
We geloven dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is. Bedank Hem, omdat Hij zich liet vernederen, bespotten en uiteindelijk voor jou stierf en voor Zijn geschenk van vergeving, genade, liefde, vrijheid en Zijn Heilige Geest.

Stap 3: Alstublieft
God dringt zich nooit aan je op. Jij moet zijn geschenk accepteren en Hem uitnodigen door met Zijn Geest in jou te komen wonen.Gebed
Wanneer je graag een relatie met God wil hebben, is hieronder een eerste aanzet tot gebed wat je tot Hem kunt bidden:

Here Jezus,

Ik kom tot U en ik heb spijt van alle dingen die ik fout heb gedaan in mijn leven.

Dank U, dat U voor mij aan het kruis bent gestorven, zodat ik vergeving krijg en door Uw offer vrij word gemaakt.

Dank U dat U mij vergeving wil geven en dat U mij het geschenk van Uw Heilige Geest aanbiedt.

Ik wil dat geschenk graag ontvangen !

Alstublieft Heer, komt U in mijn leven door Uw Heilige Geest en wilt U voortaan altijd bij mij blijven. Wilt U in mij en mijn hart werken.

Ik open nu deze dag mijn hart voor U Heer. U bent het die mij leidt. U bent het waar ik voor wil leven. U bent het die mij verlost heeft van mijn zonden.

U bent mijn Verlosser.


Dank U Jezus ! !

In de naam van Jezus, amen.

Login